mandag 26. februar 2018

Malerier på cafe Magenta

I mars måned presenterer jeg meg på Magenta med min DEKONSTRUKSJON /mønster - serie.
20 arbeider med ulik manipulering av et underliggende mønsterDekonstruksjon er utledet av dekonstruktivisme som er en postmodernistisk utvikling, en retning innenfor bl. kunst, som går ut på å oppstykke, blottlegge og kritisere gyldigheten av de vedtatte regler og prinsipper for utforming og budskap. Dekonstruktivismen kjennetegnes av forestillinger om fragmentering og en interesse for å manipulere ideene om strukturens visuelle uttrykk overflate, eller kledning, ikke-lineære former som tjener til å bryte opp og forskyve noen av de arkitektoniske elementene, som indre oppbygging og omhylling.
 Dekonstruktivismen endrer selve det metodiske grunnlaget for arkitekten (kunstneren). Han/hun er ikke lenger en lydig formidler av avsenderens intensjoner. Intensjonen er riktignok å vise den sanne vei til innholdet. Men formen har alltid et budskap, og ved å problematisere formen blir arkitekten en medkommunikatør og en som trer inn i kommunikasjons-prosessen med egne meninger og egne tolkninger.
(hentet ut fra fagwiki)
Jeg har i flere år bygd opp arbeidene mine oppe på mønsterrapporter. Gjennom flater og farger satt i system utforsker jeg hvilke signaler et dekorativt uttrykk kan gi. Arbeidsområdet m.h.t. tema vil derfor ofte være bundet opp av «tidløs» dekor og symbolbruk.Oppbygging av mønster kan sees som en syklisk prosess. Gjentakelsen skaper linjer og større former. Nye uttrykk oppstår, og ved å tillegge farger blir uttrykket ytterligere beriket. En form bærer en farge, og en farge fyller en form. På den måten forandrer fargen formen samtidig som formen gir fargen et rom å være i. – Rytmen oppleves som en puls. Med hensyn til prosess finner jeg vanligvis etter hvert et mer eller mindre assosiativt tema som korresponderer med billedflatens farge-form/energiuttrykk. Arbeidene på café Magenta viser i hovedsak eldre mønsterarbeider . Mange av maleriene har i den senere tid blitt inkorporert med nye elementer slik at det opprinnelige mønsteret har blitt brutt eller forrykket. Et dekonstruktivistisk uttrykk kjennetegnes av et uforutsigelig og kontrollert kaos, - så dermed tematittel.

Oversikt av arbeider
Blood-paths 63 x 63 cm kr 6000 m ramme

Dots of Fresh Air 63 x 63 cm kr 6000 m ramme


Sobriety 63 x 63 cm kr 6000 m ramme

Tapestry 63 x 63 cm kr 6000 m ramme
melolonthinae 63 x 63 cm kr 5500  


Ampels 105 x 41 cm kr 6000
Feed the Birds 105 x 41 cm kr 6000

Ranger Stranger 105 x 41 cm kr 6000

Golden 105 x 41 cm kr 6000
Fly with Me 105 x 41 cm kr 6000

Heads 100 x 40 cm kr 6000

In to the Pool kr 6000

Strawberry FieldsCats 135 x 96 cm kr 14000

Fertilitet 105 x 150 cm kr 18000

Frost 125 x 96 cm kr 14000


Network 145 x 41 cm kr 8000

Organic 145 x 41 cm kr 8000


Guardian Angels 145 x 41 cm kr 8000

Sound of.... 41 x 145 cm kr 8000

mandag 24. november 2014

Flere nyinnrammete miniatyrmalerier

Landskap med fugler og drake  liten miniatyr Utlånt til Art B H

Offerplass   Liten miniatyr utlånt til Art B H

Fluffy hvit blomst   liten miniatyr

Liten Vind     liten miniatyr (solgt)

Stranger than Paradise   Liten miniatyr

Grønt Blikk    Større miniatyr

How To Build A Tent   Større miniatyr

Jag ventar vid min stokeld    Større miniatyrPå vandring     Større miniatyr (solgt)

Rituale   Større miniatyr

Tom måne         Større miniatyr

Tommeliten     Større miniatyr

Varm vegetasjon      Større miniatyr
solgt


Priser på arbeidene (galleripris):
12,3 x 18 cm + ramme kr 1 650
  15 x 19 cm  + ramme kr 1 800

Alle arbeidene har titler - og ved kjøp fra meg gis det rabatt - ca 25 %

søndag 5. oktober 2014

nye arbeider på Galleri Clara

NYE ARBEIDER
PÅ GALLERI CLARA

Handpaintet Wallpapers

Arbeider på papir

størrelser ca 28 x 28 cm
Montert i passepartout 40 x 40 cm
Wallpaper I (solgt)


Wallpaper II

Wallpaper III

Wallpaper IV Utlånt til Art B H

Wallpaper VII

Wallpaper V

Wallpaper VI

Wallpaper VII

Andre arbeider på papir

Økologisk balanse
Tause vitner


Que Vadis

Fremmed fugl


Maleri på lerret
Avmakt  80 x 60 cm Utlånt til Art B H

Grønn energi 80 x 60 cm Utlånt til Art B H

Klippe 80 x 60 cm Utlånt til Art B H

sort tulipan  130 x 100 cm Utlånt til Art B H

Gimme Shelter

Hyllest
91 x 62 cm

Alter-ego  46 x 55 cm

Apple 46 x 55 cm

Me and my Radio 46 x 55 cm

Ko-Ko 46 x 55 cm